Početna stranica O ansamblu Umjetnici Projekti Press clipping Video Kontakt

Dubrovnik, atrij Kneževa dvora

17.06.2016. u 21:00

PLESNA RAPSODIJA

HELENA TOMAŠKOVIĆ – KLAVIR

ELVIRA GALIOULLINE – VIOLINA

ĐIVE FRANETOVIĆ KUŠELJ  – FLAUTA

DAMIR BUTIGAN – TRUBLJA

KARMEN PERVITIĆ - UDARALJKE

ADRIAN IVIČEVIĆ - VIOLONČELO

UČENICE BALETNE ŠKOLE

Program realizirali:
Pripremni razred osnovne baletne škole – ZrinkaJapunčić, nast.
Učenici: BAJEVIĆ Karmen, GEČEVIĆ Mia, POZNIAK Nika, ŠUTALO Gabriela

1. pripremni razred osnovne baletne škole - ZrinkaJapunčić, nast.
Učenici: BOGDANOVIĆ Katija, BRČIĆ Klara, ĐURIĆ KarmenMarija, GONČIN Branka Laura, JERINIĆ Klara, MAJER Pia, OREPIĆ Petra, PAPOVIĆ Mira

1. razred Osnovne baletne škole- Tea Prkačin, nast.    
Učenici: BABIĆ Laura, BRATIČEVIĆ Orlando, DEDIĆ Petra, FRAGIĆ Tonka, IVIČEVIĆ-BAKULIĆ Luna, JERINIĆ Leeloo, KAŠTELAN Lucia, PRŽIĆ Nikoleta, SAVIĆ Anđela, SORIĆ Maria, ŠILJE Nikolina, VIDOJEVIĆ Nika, ŽEGURA Mia Marija

2. razred Osnovne baletne škole - Ana Gavrilica, nast.      
Učenice: BONIĆ Katarina, BRAILO Iris, BRNADIĆ Ana, ČUIKIN Monika, HABJAN Josipa, IVULIĆ Donatella, KAJINIĆ Patricia, MARUŠIĆ Nika, SOKO Orsula

3. razred Osnovne baletne škole - AlidaVuković, nast.    
Učenice: DAKOVIĆ Lea, MACAN Petra, MATANA Matiana, NIKOLIĆ Mirta, OBULJEN Karmen, PUSTIĆ Lana, VIDOJEVIĆ Ana, VLATKO Nika, VUKASOVIĆ Ana, VULETIĆ Dora, ZORIĆ Leonarda

4. razred Osnovne baletne škole - GouselGalioulline, nast.
Učenice: BUKVIĆ Paula, GONČIN Francesca, IVANDIĆ Laura, MARUŠIĆ Erika, ŠILJERafaela, VIDOJEVIĆ Jelena, ZUBOVIĆ Ema

PROGRAM:

K.S Hačaturjan:     Ples na tržnici iz baleta "Čipollino"
 (arr. D. Butigan)
                                      izvode učenice 1. razreda Osnovne baletne škole
                                      nastavnik i koreograf: Tea Prkačin

D. Popper:             Tarantella op.33

Loyd:                     Royals
 (arr. V. Lenert)  
                                    izvode učenice pripremnog  i 1.  pripremnog razreda
                                    Osnovne baletne škole                                    
                                    nastavnik i koreograf: Zrinka Japunčić

A.F. Goedicke:       Etida

P.I. Čajkovski:        Sentimentalni valcer
 (arr. E.Galioulline)
                                     izvode učenice 3. razreda Osnovne baletne škole
                                     nastavnik i koreograf: Alida Vuković

H. Soderberg:          Arietta

V.A. Gavrilin:           Tarantella iz baleta "Anjuta"
 (arr. E.Galioulline)
                                    izvodi  Francesca Gvončin  i učenice
                                    1. pripremnog razreda Osnovne baletne škole
                                    nastavnik i koreograf:   Gousel Galioullina


B. Papandopulo:      Dubrovačka kontradanca

E.D. Doga:               Valcer

P.I.Čajkovski:            Varijacija Avrore iz baleta "Uspavana ljepotica"
                                       
                                      izvodi    Jelena Vidojević
                                      nastavnik i koreograf:   Gousel Galioullina

G. Faure:                   Siciliana

D.D. Šostaković:        Valcer
 (arr. D. Butigan)                
                                       izvode učenice 2. razreda Osnovne baletne škole
                                       nastavnik i koreograf: Ana Gavrilica


A. Vivaldi:                   “Oluja”
 (arr. K.Pervitić)
                                       izvode učenice 4. razreda Osnovne baletne škole
                                       nastavnik i koreograf:  Gousel Galioullina


Ptpuri                           Ples vjetra
 (arr. D. Butigan)
                                        izvode učenice 3. razreda Osnovne baletne škole
                                        nastavnik i koreograf: Alida Vuković© Ansambl "Umjetnost bez granica" - Dubrovnik